Velkommen til vores hjemmeside. Denne side vedligeholdes som en service til vores kunder. Ved at bruge dette websted accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser for brug. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, bør du ikke bruge denne side.


1. Aftale. Denne aftale om vilkår og betingelser (“Aftalen”) specificerer vilkårene og betingelserne for adgang til og brug af FELU Agency (support@felu.dk) (“Webstedet” eller “Sitet”) og beskriver vilkårene og betingelserne gælder for din adgang til og brug af webstedet. Denne aftale kan til enhver tid ændres af FELU Agency ved offentliggørelse af den ændrede aftale. Sådanne ændringer træder i kraft med det samme. Du kan se den seneste version af disse vilkår på til enhver tid på webstedet. Hver brug af dig skal udgøre og betragtes som din ubetingede accept af denne aftale.


2. Privatliv. Dit besøg på vores side er også underlagt vores persondatapolitik. Læs venligst vores persondatapolitik på webstedet.


3. Ejerskab. Alt indhold, der er inkluderet på dette websted, er og skal fortsat være FELU Agency eller dets indholdsleverandørers ejendom og er beskyttet under gældende ophavsret, patent, varemærke og andre ejendomsrettigheder. Enhver kopiering, videredistribution, brug eller offentliggørelse fra dig af et sådant indhold eller enhver del af webstedet er forbudt, undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne aftale. Du vil under ingen omstændigheder erhverve nogen ejerskabsrettigheder eller anden interesse i noget indhold af eller gennem din brug af denne hjemmeside.


4. Tilsigtet målgruppe. Denne side er kun beregnet til teenagere og voksne. Denne side er ikke beregnet til børn under 13 år.


5. Varemærker. Navnet FELU Agency, logoer, domænenavne, servicemærker og andre karakteristiske varemærker er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende FELU Agency. Andre produkt- og virksomhedsnavne nævnt på denne hjemmeside kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.


6. Brug af webstedet. FELU Agency giver dig en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv licens til at bruge dette websted udelukkende til din egen personlige brug og ikke til genudgivelse, distribution, tildeling, underlicens, salg, udarbejdelse af afledte værker eller anden brug. Du accepterer ikke at kopiere materialer på webstedet, foretage reverse engineering eller bryde ind på webstedet eller bruge materialer, produkter eller tjenester i strid med nogen lov. Brugen af hjemmesiden sker efter FELU Agency, og FELU Agency kan til enhver tid afslutte din brug af hjemmesiden.

Du skal oprette en profil for at bruge mange funktioner på FELU Agency og kan blive bedt om at indtaste oplysninger såsom brugernavn og adgangskode, navn, fødselsdato, køn, e-mailadresse, postnummer og land. Du (“Bruger”) er fuldt ud ansvarlig for at opretholde fortroligheden af brugernavnet og adgangskoden og for alle aktiviteter, der finder sted under dette brugernavn. Alle brugere accepterer at: (a) straks underrette FELU Agency om enhver uautoriseret brug af deres brugernavn eller adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden, og (b) sikre, at de afslutter deres konto ved slutningen af hver session. FELU Agency kan og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne aftale.


7. Godkendelse og tredjepartswebsteder. Siden indeholder hyperlinks til andre internetsider og tjenester, som ikke er under redaktionel kontrol af FELU Agency. Disse hyperlinks er ikke udtrykte eller underforståede godkendelser eller godkendelser fra FELU Agency af produkter, tjenester eller informationer, der er tilgængelige fra disse tredjepartswebsteder.

Alt indhold fra disse links eller websteder er udelukkende disse tredjeparters ansvar, og FELU Agency er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller detaljerne på disse tredjepartswebsteder. Enhver information offentliggjort af FELU Agency vedrørende disse websteder eller tjenester antages at være nøjagtige på tidspunktet for offentliggørelsen, men bør verificeres uafhængigt af denne hjemmeside.

FELU Agency KAN MODTAGER ET GEBYR OG/ELLER ANDEN KOMPENSATION PÅ NOGLE KLIK ELLER KØB, DER FORETAGES PÅ ELLER TILKNYTTET VIA DETTE WEBSTED, VIA EN AFTALE, DET HAR MED EN TREDJEPART, HVIS DU (i) KLIKKER PÅ ELLER ENKELT EGEN KLIKKER NYHEDSBREV, ELLER (ii) KØB ET PRODUKT ELLER SERVICE EFTER AT KLIKKE PÅ ET LINK.

FELU Agency sælger eller licenserer ikke direkte nogen af produkterne, der er relateret til tredjepartswebsteder eller -links, og FELU Agency fraskriver sig ethvert ansvar for eller ansvar relateret til dem. FELU Agency overvåger ikke kontakt mellem brugere og tredjeparter. Oplysninger, du deler med tredjepartswebsteder, bør begrænses i overensstemmelse med vores persondatapolitik og FELU Agency er ikke ansvarlig for økonomiske eller betalingsoplysninger baseret på enhver aktivitet mellem brugeren og en tredjepart.


8. Overholdelse af love. Du accepterer at overholde alle gældende love vedrørende din brug af hjemmesiden. Du har desuden accepteret, at oplysningerne fra dig er sandfærdige og nøjagtige efter din bedste viden.

Brugere accepterer ikke at: (a) uplode, annonce, post, e-mail, transmitter eller på anden måde tilgængeliggør indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, inkrænkende, krænkende af en andens privatliv, hadefuldt eller racemæssigt, etnisk eller på anden måde stødende; (b) skade mindreårige på nogen måde; (c) udgive sig for at være en person eller enhed, guide eller vært, eller fejlagtigt angive eller på anden måde misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed; (d) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der transmitteres gennem webstedet; (e) uploade, poste eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, som du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til nogen lov eller under kontraktlige eller tillidsforhold (såsom intern information, proprietære og fortrolige oplysninger, som du har lært eller afsløret som en del af ansættelsesforhold eller under fortrolighedsaftaler); (f) uploade, poste eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, der krænker nogen parts patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder; (g) uploade, poste eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, der indeholder softwarevirus eller enhver anden computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr; (h) forstyrre eller forstyrre hjemmesiden eller servere eller netværk forbundet til hjemmesiden.

FELU Agency forbeholder sig retten til at suspendere eller slette din konto, hvis du ikke overholder nogen af bestemmelserne i denne aftale.


9. Skadesløsholdelse. Du accepterer at holde FELU Agency og vores partnere, medarbejdere og tilknyttede selskaber skadesløs for ethvert ansvar, tab, krav og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, relateret til din overtrædelse af denne aftale eller brug af webstedet.


10. Ansvarsfraskrivelse. OPLYSNINGERNE PÅ DENNE WEBSTED LEVERES PÅ EN “SOM DE ER”, “SOM TILGÆNGELIG” BASIS. DU ACCEPTERER, AT BRUG AF DENNE WEBSTED ER PÅ DIN EGEN RISIKO. FELU Agency FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI, LOVBESTEDE GARANTIER OG ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT UDVIKLING. I DEN OMFANG DIN JURISDIKTION IKKE TILLADER BEGRÆNSNINGER AF GARANTIER, GÆLDER DENNE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG. DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL I FORBINDELSE med DIN BRUG AF WEBSTEDET SKAL VÆRE AT AFHØRE AT BRUGE SIDE.


11. Ansvarsbegrænsning. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL FELU Agency VÆRE ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, FØLGE (HERUNDER SKADER FRA FORRETNINGSTAB, MISTET FORTJENESTE, RETSMÅL ELLER LIGNENDE), SÆRLIGE, ANDRE, EKSEMPEL ENHVER JURIDISK TEORI, SOM OPSTÅR AF ELLER PÅ ENHVER MÅDE I FORBINDELSE MED WEBSTEDET, DIN WEBSTEDBRUG ELLER INDHOLDET, SELVOM DET ER OPRETTEDE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DETTE INKLUDERER ALLE POTENTIELLE SKADER SOM OPSTÅR FRA KONTAKT MED ANDRE PARTER GENNEM DETTE WEBSTED. DIT ENESTE RETSMIDDEL FOR UTILFREDSHED MED WEBSTEDET OG/ELLER INDHOLDET ER AT OPHØRE ALT ANVENDELSE AF DIT SIDE.

Du kan have yderligere rettigheder i henhold til visse love (herunder forbrugerlove), som ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af visse skader. Hvis disse love gælder for dig, gælder de undtagelser eller begrænsninger i denne aftale, der er direkte i modstrid med sådanne love, muligvis ikke for dig.


12. Brug af oplysninger. FELU Agency forbeholder sig retten til, og du giver os tilladelse til, at bruge og tildele alle oplysninger om brug af webstedet af dig og alle oplysninger, som du har givet på en måde, der er i overensstemmelse med vores persondatapolitik.


13. Agent for ophavsret og ophavsret. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, eller dine intellektuelle ejendomsrettigheder på anden måde er blevet krænket, bedes du give en meddelelse indeholdende alle følgende oplysninger via e-mail til support@felu.dk

(a) En elektronisk eller fysisk signatur fra den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder;

(b) En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket;

(c) En beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder krænker, er placeret på webstedet;

(d) Din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;

(e) En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven; og

(f) En erklæring fra dig, fremsat under straf for mened, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er nøjagtige, og at du er ophavsretsejeren eller autoriseret til at handle på ophavsretsejerens vegne.


14. Gældende lov. Du accepterer, at lovene i Danmark, uden hensyn til lovkonflikter, vil regulere disse vilkår og betingelser og enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og FELU Agency eller dets tilknyttede selskaber. Du accepterer også, at domstolene i Danmark vil have ene og eksklusiv jurisdiktion til at høre eller afgøre evt. tvist eller kontrovers, der opstår under eller vedrørende denne aftale.


15. Adskillelse. Hvis en bestemmelse i denne aftale af en domstol med kompetent jurisdiktion dømmes til at være uhåndhævelig eller ugyldig, skal denne bestemmelse begrænses eller fjernes i det mindste nødvendige omfang, således at denne aftale ellers forbliver i fuld kraft og virkning.


16. Afkald. Undladelse af at FELU Agency udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse i denne aftale fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Ethvert frafald af denne aftale fra FELU Agency skal være skriftligt og underskrevet af en autoriseret repræsentant for FELU Agency.


17. Opsigelse. FELU Agency kan opsige denne aftale til enhver tid, med eller uden varsel, uanset årsag.
18. Parternes forhold. Intet indeholdt i denne aftale eller din brug af webstedet skal fortolkes som at udgøre nogen af parterne som en partner, joint venture, medarbejder eller agent for den anden part, og ingen af parterne må heller fremstå som sådan. Ingen af parterne har nogen ret eller bemyndigelse til at påtage sig, påtage sig eller oprette, skriftligt eller på anden måde, nogen garanti, ansvar eller anden forpligtelse af nogen art, udtrykkelig eller underforstået, i den anden parts navn eller på vegne af den begge parter, at hver forbliver uafhængige kontrahenter ansvarlige for sine egne handlinger.


19. Hele aftalen. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og FELU Agency og regulerer din brug af webstedet og erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation og forslag, uanset om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og FELU Agency mht. dette websted. Uanset ovenstående kan du også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, offentliggjorte politikker (herunder men ikke begrænset til persondatapolitikken), retningslinjer eller regler, der kan gælde, når du bruger hjemmesiden. FELU Agency kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne aftale og offentliggøre den på webstedet. Derfor bør du besøge webstedet og gennemgå vilkårene og betingelserne med jævne mellemrum for at afgøre, om der er foretaget ændringer. Din fortsatte brug af webstedet, efter at der er foretaget ændringer i vilkårene og betingelserne, betyder og bekræfter din accept af sådanne ændringer eller tillæg til vilkårene og betingelserne.